Dilatatievoegen

Een dilatatievoeg is een voeg tussen twee constructiedelen die de uitzetting en krimp van beide delen opvangt. Zo wordt voorkomen dat er bij zetting of grote temperatuurwisseling scheuren ontstaan. Dit ter voorkoming van scheuren in gevels en constructie. Om functionele reden, maar ook ter afwerking en verfraaiing worden deze voegen afgedicht. Hiervoor dient een elastisch blijvende kit te worden toegepast

Producten

Voor een goede afdichting van dilatatievoegen is gevelkit een geschikt product. Dit is een hoogwaardig ééncomponent afdichtingsmateriaal. 

Een dilatatievoeg is een voeg die in de meeste gevallen is gevuld met een ms – polymeerkit met een rugvulling. Vooral in wat oudere dilatatievoegen ontstaan scheuren. Deze scheuren kunnen de nodige problemen veroorzaken.